jQuery下载所有版(实时更新)

/ 0评 / 11

jquery-3.6.0(最新)

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

点击下载jquery-3.6.0

jquery-3.5.1

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.5.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>

点击下载jquery-3.5.1

jquery-3.5.0

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.5.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

点击下载jquery-3.5.0

jquery-3.4.1

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.4.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

点击下载jquery-3.4.1

jquery-3.4.0

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.4.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.0.min.js"></script>

点击下载jquery-3.4.0

jquery-3.3.1

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.3.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>

点击下载jquery-3.3.1

jquery-3.2.1

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.2.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>

点击下载jquery-3.2.1

jquery-3.2.0

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.2.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.0.min.js"></script>

点击下载jquery-3.2.0

jquery-3.1.1

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.1.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>

点击下载jquery-3.1.1

jquery-3.1.0

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.1.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.0.min.js"></script>

jquery-3.0.0

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.0.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.0.0.min.js"></script>

点击下载jquery-3.0.0

jquery-2.2.4

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-2.2.4.min.js"></script>

新浪压缩版引用地址:

1<script src="http://lib.sinaapp.com/js/jquery/2.2.4/jquery-2.2.4.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js"></script>

点击下载jquery-2.2.4

jquery-2.2.3

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-2.2.3.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.3.min.js"></script>

jquery-2.2.2

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-2.2.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.2.min.js"></script>

jquery-2.2.1

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-2.2.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.1.min.js"></script>

jquery-2.2.0

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-2.2.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.0.min.js"></script>

jquery-2.1.4

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.1.4.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.4.min.js"></script>

点击下载jquery-2.1.4

jquery-2.1.3

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.1.3.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.3.min.js"></script>

jquery-2.1.2

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.1.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.2.min.js"></script>

jquery-2.1.1

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.1.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>

点击下载jquery-2.1.1

jquery-2.1.0

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.1.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.0.min.js"></script>

jquery-2.0.3

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script>

新浪压缩版引用地址:

1<script src="http://lib.sinaapp.com/js/jquery/2.0.3/jquery-2.0.3.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.0.3.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.3.min.js"></script>

点击下载jquery-2.0.3

jquery-2.0.2

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.0.2/jquery.min.js"></script>

新浪压缩版引用地址:

1<script src="http://lib.sinaapp.com/js/jquery/2.0.2/jquery-2.0.2.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.0.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.2.min.js"></script>

jquery-2.0.1

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.0.1/jquery.min.js"></script>

新浪压缩版引用地址:

1<script src="http://lib.sinaapp.com/js/jquery/2.0.1/jquery-2.0.1.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.0.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.1.min.js"></script>

jquery-2.0.0

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.0.0/jquery.min.js"></script>

新浪压缩版引用地址:

1<script src="http://lib.sinaapp.com/js/jquery/2.0/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.0.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.0.min.js"></script>

点击下载jquery-2.0.0

jquery-1.12.4

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.12.4.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script>

jquery-1.12.3

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.12.3.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.12.3.min.js"></script>

jquery-1.12.2

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.12.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.12.2.min.js"></script>

jquery-1.12.1

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.12.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.12.1.min.js"></script>

jquery-1.12.0

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.12.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.12.0.min.js"></script>

jquery-1.11.3

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.11.3.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>

点击下载jquery-1.11.3

jquery-1.11.2

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.11.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.2.min.js"></script>

jquery-1.11.1

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.11.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>

点击下载jquery-1.11.1

jquery-1.11.0

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.11.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>

jquery-1.10.2

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>

点击下载jquery-1.10.2

jquery-1.10.1

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.10.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js"></script>

jquery-1.10.0

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.10.0/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.10.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.0.min.js"></script>

jquery-1.9.1

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>

新浪压缩版引用地址:

1<script src="http://lib.sinaapp.com/js/jquery/1.9.1/jquery-1.9.1.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.9.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>

点击下载jquery-1.9.1

jquery-1.9.0

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.9.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.0.min.js"></script>

jquery-1.8.3

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.8.3.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js"></script>

点击下载jquery-1.8.3

jquery-1.8.2

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.8.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js"></script>

jquery-1.8.1

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.8.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.1.min.js"></script>

jquery-1.8.0

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.8.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.0.min.js"></script>

jquery-1.7.2

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.7.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js"></script>

点击下载jquery-1.7.2

jquery-1.7.1

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.7.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.1.min.js"></script>

jquery-1.7

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.7.0/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.7.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.min.js"></script>

jquery-1.6.4

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.6.4.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.4.min.js"></script>

点击下载jquery-1.6.4

jquery-1.6.3

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.6.3/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.6.3.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.3.min.js"></script>

jquery-1.6.2

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.6.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.2.min.js"></script>

jquery-1.6.1

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.6.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.1.min.js"></script>

jquery-1.6

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.6.0/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.6.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.min.js"></script>

jquery-1.5.2

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.5.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.2.min.js"></script>

点击下载jquery-1.5.2

jquery-1.5.1

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.5.1/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.5.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.1.min.js"></script>

jquery-1.5

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.5.0/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.5.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.min.js"></script>

jquery-1.4.4

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.4.4.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.4.min.js"></script>

点击下载jquery-1.4.4

jquery-1.4.3

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.4.3/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.4.3.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.3.min.js"></script>

jquery-1.4.2

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.4.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js"></script>

点击下载jquery-1.4.2

jquery-1.4.1

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.4.1/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.4.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.1.min.js"></script>

jquery-1.4

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.4.0/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.4.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.min.js"></script>

jquery-1.3.2

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

1<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.3.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.3.2.min.js"></script>

点击下载jquery-1.3.2

jquery-1.2.3

百度压缩版引用地址:

1<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.2.3/jquery.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

1<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.2.3.min.js"></script>

点击下载jquery-1.2.3

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注